Basisonderwijs

De basis voor de latere opleidingkeuzes van elke persoon wordt gevormd door het basis- of lager onderwijs. Het is dus bijgevolg zeer belangrijk om uw zoon of dochter op dit moment in hun leven van dichtbij op te volgen om zo al hun kansen te kunnen vrijwaren. Onze leerkrachten krijgen meestal een helder beeld van de prestaties van de leerling op school na een gesprek met de ouder(s) of de leerkracht tijdens een oudercontact of uit de punten op het laatste rapport.

Wanneer de punten tot vandaag goed zijn, is dat een mooi voorteken voor de rest van het schooljaar en de jaren die daarop volgen. Het is helaas zo dat leerlingen soms problemen ondervinden bij één of meerdere vakken. De oorzaak hiervan kan zowel bij persoonlijke factoren (zoals vb. een leerstoornis of ontwikkelingsachterstand, ziekte of nonchalance) liggen als bij andere factoren (zoals vb. een klas met (te) veel leerlingen). De moeilijkheden met rekenen, frans of leren leren kunnen zich uiteraard ook voordoen bij alle andere vormingen en vaardigheden die vermeld staan in de eindtermen voor het lager onderwijs.

Wanneer u dergelijke moeilijkheden opmerkt, is het een goede raad om hier snel op te reageren om zo een verdere leerachterstand te vermijden!

Bijleskantoor StudieCo heeft contact met de bijlesleerkracht in uw regio die het best geplaatst is om een passende vakspecifieke bijsturing te geven met het specifieke einddoel in gedachten. Onze mensen zijn professionelen op dit gebied en gaan proberen om tijdens elke begeleiding naast de concrete (vak)inhoudelijke aspecten ook algemene vaardigheden bij te brengen. Ze doen dit onder meer door bepaalde structureringstechnieken te gebruiken tijdens de begeleiding en de leerling in kwestie te helpen om deze technieken te begrijpen zodat die, deze zelfstandig kan toepassen. Zo krijgt de brede ontwikkeling van de leerling een positieve boost van de begeleiding, dit ook voor de vakken waar de leerling geen problemen mee ondervindt.

Wenst u meer informatie? Dan kan u ons altijd contacteren om ons uw vragen i.vm. onze manier van werken, prijzen of leerkrachten voor te leggen. U kan dit doen via info@bijles-studiebegeleiding.be, via 0498/103310 of gewoon via het contactformulier op deze website. U krijgt in elk geval snel een antwoord op uw vraag. Wij hopen om u verder te kunnen helpen wanneer u in de toekomst nood zou hebben aan een bijlesleerkracht.