Hoger Onderwijs

U volgt ondertussen les aan de hogeschool of universiteit en u ondervindt problemen? Een bachelor diploma met daarna indien nodig/gewenst nog een master diploma proberen binnen te halen vormt een duidelijk verschil met het secundaire onderwijs en dat uit zich op de volgende manier:

  • De regelmatige permanente evaluatie die als tegoed kon dienen voor de punten van het eindexamen is nu (praktisch) onbestaande. Het examen op het einde van de cursus kan vaak uw enige kans zijn om de gewenste score te halen
  • De hoeveelheid te verwerken kennis per vak is ook weer veel groter. Het zijn vaak honderden pagina’s die al dan niet met veel of weinig extra uitleg zelfstandig verwerkt moeten worden. Het is bijgevolg dus niet zo vanzelfsprekend om deze kennis ‘gericht’ te verwerken.
  • De grootte van de groepen waarin je les volgt maken vb. het aanspreken van de lesgever(s) niet meer zo gemakkelijk als vroeger.
  • Naast het studeren van al de cursussen moeten er vaak ook nog de nodige werkstukken geschreven worden of de nodige stages uitgevoerd worden.

 Deze nieuw fase is dan ook een grote verandering voor alle studenten. Bij velen van hen gaat alles na enig tijd vanzelfsprekend maar bij anderen is er meer bijsturing en tijd nodig. De verwachte zelfstandigheid die hoort bij het studeren aan de universiteit of de hogeschool is niet vanzelfsprekend. Bij twijfels tijdens het volgen van een bepaalde vak zou u zich zonder aarzeling de onderstaande confronterende vragen moeten stellen:

  • Is het aangeraden om bepaalde vakken uit het middelbaar opnieuw door te nemen om zo een niveau te bereiken dat mij toelaat van te slagen voor deze cursus?
  • Versta ik alles wat er gedoceerd is of heb ik misschien nood aan extra uitleg en/of oefeningen?
  • Ben ik in staat om “de verdere stappen te zetten” die nodig zijn om de voorziene moeilijkheidsgraad van de examens de baas te kunnen?
  • Moet ik misschien mijn planning en/of studiemethode aanpassen om zo gekende problemen uit vb. secundair of eerste zittijd te vermijden?
  • Welke voorbereidingen kunnen er getroffen worden in de weken of maanden voor “de blok” en de examens om zo het maximum te kunnen halen uit mijn opportuniteiten?
  • Wat is de beste manier om met een inhaalmaneuver van de leerstof te starten met het oog op de examens, een tweede zit of het vak in kwestie op nieuw te moeten volgen?

 Bijleskantoor StudieCo heeft zo studenten uit verschillende studierichtingen in het verleden al met succes terug in de juiste richting gezet en biedt door een professionele werkwijze een antwoord op bovenstaande vragen. Snel reageren wanneer problemen zich aandienen onder het jaar of als een tweede zittijd onvermijdelijk is, is sowieso het beste plan.

Of u nu problemen ondervindt tijdens uw eerste zittijd (examens januari en juni) of uw tweede zittijd, Bijleskantoor StudieCo is altijd bereikbaar. Wij hebben namelijk rond elke studentencampus contact met verschillende gekwalificeerde repetitoren die een juiste begeleiding kunnen geven. Deze mensen zijn uitermate bedreven in hun vak en zijn vb. graduaten, licentiaten in diverse richtingen, (toegepast) economen, ingenieurs, enz.

Zodra er eenmaal een contact is, zal de repetitor of bijlesleerkracht de student bijwerken op de vlakken waar zij/hij moeilijkheden bij ondervindt. Het zijn dus bijgevolg persoonlijke bijlessen. Deze persoon zal verder ook fungeren als mentor en erover waken dat de gepaste snelheid tijdens deze voorbereidingsperiode gehandhaafd blijft.

Heeft u graag meer informatie? Dan bent u volledig vrij om ons uw vragen over onze manier van werken, prijzen en begeleiders over te maken via de telefoon op 0498/103310, via ons e-mailadres info@bijles-studiebegeleiding.be of gewoon via het contactformulier op deze website. Wij zorgen ervoor dat u altijd een snel een antwoord krijgt op uw vraag. Wij hopen om u in de toekomst te kunnen helpen wanneer u behoefte heeft aan onze diensten.