Leerkracht Worden

Bijleskantoor StudieCo is altijd op zoek naar nieuwe mensen met een passie voor het geven van bijles of begeleiding. Het doelpubliek van ons kantoor zijn, zoals u ook kan lezen op andere pagina’s van deze website, alle mensen die onderwijs volgen (van het lager onderwijs tot en met hoger onderwijs of de universiteit). Wij hebben mensen voor elk vak dat u kan bedenken maar meer bepaald zijn rekenen of wiskunde, statistiek, wetenschappen, Frans en Latijn het populairst bij onze klanten. Verder is er ook een grote nood aan mensen die gewoon studie- of huiswerkbegeleiding kunnen bieden aan leerlingen uit het lager en het secundair onderwijs tot en met de 2de graad.

Wie zijn onze mensen precies? De mensen die via ons werken zijn gemotiveerd, gedreven en capabel om op een juiste manier met de doelgroep in contact te kunnen treden. Onze begeleiders zijn assertief en resulteren naast het motiveren van de leerling of student er ook in van een inhoudelijke kennisoverdracht tot stand te brengen. Er wordt ten laatste ook gezorgd dat er een goede communicatie ontstaat met de ouder(s) over de progressie van hun kind.

Een strikte vereiste is wel dat de leerkracht in kwestie beschikt over een kandidaats- of bachelorsdiploma hoger onderwijs voor de vakken die zij/hij zou willen geven. Ervaring uit het (regulier) onderwijs, kennis van bepaalde trajecten voor examencommissies of een diploma leerkrachtenopleiding zijn natuurlijk positieve punten maar geen noodzaak. Goede tot schitterende resultaten in het secundair en/of hoger onderwijs geven ook een aanbevelings waardige status aan uw sollicitatie tijdens de verwerking ervan. Hoewel er via Bijleskantoor StudieCo over heel Vlaanderen en Brussel bijles en/of begeleiding wordt gegeven gaan wij zeker de mensen die in meerdere stedelijke gebieden zoals vb. Leuven, Mechelen, Antwerpen-Stad, Hasselt, Brussel en de rand rond Brussel, Gent, Brugge en Kortrijk kunnen werken, uitnodigen.

Het gros van de mensen die al opdrachten van ons aangeboden kreeg, hebben een hoofdberoep (voltijds of deeltijds) en geven daarnaast de begeleiding of bijlessen. Er zijn ook echter uitzonderingen op deze “regel” zoals vb.

  • Net afgestudeerde studenten die nog een extra jaar nemen (vb. om hun diploma leerkrachtenopleiding te behalen) en zo al ervaring willen opdoen en iets verdienen.
  • gepensioneerde mensen uit het onderwijs die een verderzetting van hun maatschappelijk engagement beogen.
  • Free lancers die gemotiveerd zijn om kinderen of jongeren iets bij te brengen naast hun werk voor bedrijven.

 Wat kan/mag u van ons verwachten? Wij kunnen u opdrachten van 2 tot 10u per week aanbieden, dit vb. ter aanvulling van uw (deeltijdse) hoofdberoep. Naast de voldoening van de samenwerking met de leerling of student is natuurlijk ook nog de aantrekkelijke uurprijs. De begeleiding en de bijlessen worden praktisch altijd buiten de reguliere werktijd gegeven (dus geen 9-17). Er wordt hoofdzakelijk ’s avonds gewerkt vb. van zeven tot tien uur, in het weekend of op woensdag namiddag. Ook tijdens de schoolvakanties en de zomermaanden voor de tweede zit wordt er bijles en begeleiding gegeven. U krijgt opdrachten aangeboden die zich in uw directe regio (een straal van 15 km rond uw woonplaats) bevinden. U hoeft zich dus niet te ver te verplaatsen. Als laatste bent u volledig vrij om uw agenda te plannen in overleg met de leerling/student of hun ouder(s).

Hoe kan u zich aanbieden? U stuurt ons gewoon per e-mail uw CV als pdf file of word document op kandidaat@studieco.be met als onderwerp uw volledige naam en provincie. Als u al als zelfstandig bijlesleerkracht of begeleider werkt dan willen wij u vragen om dit zeker te vermelden. U kan een antwoord van ons verwachten wanneer de kandidaturen geëvalueerd worden. Dit gebeurt een tot twee keer per week.